Videomarkkinoinnin tärkeys

Videomarkkinoinnin tulisi olla osa yritysten kuluttaja-, ja B2B-markkinointia koska videot ovat nykypäivänä osa asiakkaiden odotuksia ja tottumuksia. Kohdennettu videomarkkinointi on kustannustehokas tapa sitouttaa ja saada näkyvyyttä.

Kaikki lähtee hyvästä ideasta ja suunnittelusta. Panosta laadukkaaseen videomarkkinointiin ja sisällytä se osaksi laajempaa sisältökokonaisuutta jossa hyödynnät viestisi vaikuttavuutta.


Ei se laatu ja pituus, vaan se miten sitä käytetään.
— Äiti

TuotantoProsessi

  1. Alustava suunnittelu jossa käydään läpi videon tarpeet, tavoitteet, kohderyhmä ja sisältökokonaisuus.

  2. Alustavan suunnittelun perusteella tehty budjetointi ja tarjous.

  3. Lopullinen käsikirjoitus joka hyväksytetään asiakkaalla.

  4. Aikataulutus, roolitukset, tuotantosuunitelma.

  5. Tuotanto ja kuvaukset.

  6. Katseluversion sisältävä jälkituotanto joka hyväksytetään asiakkaalla.

  7. Lopullisen tuotteen toimitus asiakkaalle, julkaisun kohdennus ja optimointi.